Opettele venäjää helposti!

Nykyaikana sujuva kommunikointi on kaikki kaikessa. Kommunikoitapa määrittelee pitkälti, miten ihminen elää.

Olen tosi onnellinen, että autan suomalaisia ymärtämään Venäjää, venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Yli 16:n vuoden aikana olen opettanut venäjää jo sadoille ihmisille Suomessa. He ovat olleet aivan erilaisia sekä kielitasoltaan että ammattitaustaltaan. Venäjä on suuri maa, venäjä on suuri kieli. Monet kuuluisat ihmiset ovat puhuneet venäjän kielen erikoisesta rikkaudesta. Kauneus, vilpittömyys ja hengellisyys erottaa venäjän muista kielistä. Venäjä on antelias, valtava, runsaskätinen, äärettömän suuri, suunnaton maailma. Jokainen löytää sieltä jotain, mitä hän tarvitsee mitä häneltä puuttui: tietoa, taidetta, ideoita, voimia, rahaa, rakkauta, lohdutusta… Jos suomalainen puhuu venäjää edes muutamia sanoja, se avaa venäläisten sydämet, ja venäläisille tällainen henkilö on kuin veli. Venäjän kielen opiskeleminen rikastuttaa elämää, laajentaa maailmankuvaa ja antaa uuden impulssin elämälle. Se auttaa uran tekemisessä ja päämäärien saavuttamisessa sekä töissä että henkilökohtaisessa elämässä.

Olen onnellinen, että minun pedagoginen mestaruus antaa ihmisille Suomessa mahdollisuuden oppia venäjää helposti ja nopeasti. Kaksi menetelmää on menestyksen salaisuus. Ensimmäinen on suggestio eli uskottelu. Valitettavasti harvoin käytetty, vain suppeassa piireissä yleensä huippujohtajille. On liian vähän opettajia, jotka osaavat sitä, ja nämä menetelmät ovat tehokkaita vain pienissä ryhmissä (enintään kolme henkilöä). Se toimii samalla tavalla kuin 1 – 2-vuotias lapsi opettelee kävelemään ja puhumaan. Hän ei opiskele sääntöjä tai kielioppia, vaan rupea kävelemään ja puhumaan. Tämä pikulapsi ei tarvitse sääntöjä, taulukoita, oppikirjoja oppiakseen puhumaan tai kävelemään. Mutta sama lapsi jo 8 – 9-vuotiaana ja myöhemmin aloitettuaan vieraan kielen opiskelua ei koskaan saavuta samanlaisia tuloksia niin kuin 1 – 2-vuotiana. Kanadalaisen tiedemiehen, transaktioanalyysin luojan, Eric Bernin mukaan ihmisen henkilöllisyyden rakenne koostuu niin kutsutuista lapsesta, aikuisesta ja vanhemmasta. Niistä vain lapsi on lahjakas, luova, avoin maailmalle, opiskelee helposti kaikenlaisia uusia asioita. Opetuksessa aktivoidaan opiskelijan kyseinen henkilöllisyyden osa. Ihmeellistä, että se ei auta pelkästään kielen opiskelussa, mutta avaa ihmisen rajattomat luomistyön mahdollisuudet.

Toinen tärkeä asia on kielikoodit. Kieli on yleinen koodisysteemi. Tutkittuaan kielikoodeja tiedemiehet tulivat johtopäätökseen, että niiden alkusyy on tunteessa. Sillä tavalla, että muodostuu seuraava ketju:

=> Emootio => Ajatus => Kieli => Teksti => Kulttuuri

Tämä ketju toimii molempiin suuntiin, jos kosket kulttuuria tai kieltä, voi olla, että ymmärrät kansan sielua. Joka sana sytyttää jonkinlaisia tunteita, ja nämä tunteet ovat erilaisia eri kielissä.

Erilaisten kielikoodien takia ihmiset eri kulttureista ymmärtävät eri tavalla samoja lauseita. Esimerkiksi sanotaan: ”Jokainen mies tekee sen.” Tässä tapauksessa ihmiset eri kulttureista näkevät eri mielikuvia. Se on tärkeää avata kielikoodeja opiskelijalle. Tätä voi verrata mielenkiintoiseen matkaan tai palapeliin, ja opiskelun tulos on järisyttävä.

Minä toivon kaikesta sydämestä, että venäjän kielen osaaminen toisi opiskelijoilleni onnea, iloa ja menestystä, jotta uudet mahdollisuudet ja näkymät avautuisivat heille. Minä uskon että venäjän kielen taidon ansiosta heillä on edessään avartavia tapaamisia ja ihmeellisiä oivalluksia.

Venäjän kielen taito on aarre joka kannetaan mukanaan. Venäjä kieli on avain toisten ihmisten ja itsensä ymmärtämiseen. Hienoimmillaan se on elävää kanssakäymistä.

Inga Porkka
Russkaya Akademia

htmltemplates.net